We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.
Våre kurs

Musikalkurs 1.–4. kl

Om kurset

På dette kurset setter vi opp en kortversjon av en kjent musikal. Kurset legger vekt på sang og dans og alle får noen replikker som binder stykket sammen. Elevene får altså jobbet både med sang, dans og teater på ett og samme kurs! De vil få utdelt roller og resultatet blir en flott visning for familie og venner på slutten av semesteret. Av kursmateriale vil alle elevene få utdelt hvert sitt manus samt øvetracks i dropbox.

Kurset har øvelse én gang i uken, og går over ca 15 øvelser før vi avslutter med visninger før semesterslutt. Merk at det er flere klasser som går parallelt, man velger derfor én av klassene.

I tillegg til sin visning av skuespillet i Showskolens lokaler, skal kurset også være med på Showskolens elevforestilling "It´s Showtime" på Alles Kulturhus ved semesterslutt.


Instruktør

Guro Helleseter
Guro Helleseter
Guro Helleseter
  • Tid

    mandag kl. 16.30 - 17.30
    onsdag kl. 17.00 - 18.00
    torsdag kl. 16.00 - 17.00
  • Pris

    kr. 2 700,- pr semester