We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.

Showskolens reglement

 1. Eleven/foresatte samtykker ved påmelding at Showskolen står fritt til å bruke bilder/video av forestillinger/øvelser til markedsføring og eget bruk. Vi kobler ikke navn og bilde. Ønsker du/dere å reservere dere mot dette ber vi dere sende en egen e-post om dette til: post@showskolen.com
 2. Jakker, sko og andre personlige eiendeler som henger i foajeen, henger på eget ansvar. Sko og klær bør merkes med navn og vi anbefaler at ting dere er redde for å miste blir tatt med inn i timen.
 3. Foreldre og søsken skal ikke være med inn i timen. Det må eventuelt avtales med instruktøren på forhånd.
 4. Showskolen har ikke forsikringsansvar for elevene under trening i våre lokaler eller under forestillinger. Vi er heller ikke erstatningsansvarlige for tap av eiendeler.
 5. Elever som gjentatte ganger oppfører seg ufint i timen vil bli utvist fra kurset/timen.
 6. Alle har mulighet for én gratis prøvetime. Etter dette har vi bindende påmelding på alle kurs. Kun refusjon med legeerklæring. Husk å sjekke kursoversikten for oppdaterte priser.

 

Showskolen skal tilby

 1. et gjennomført undervisningopplegg for elevene ut i fra kursbeskrivelsen.
 2. alle elever som deltar i gruppekurs å være med på en forestilling i løpet av semesteret (unntatt "liten og stor" og Teknikk & tøying).
 3. rene lokaler som er tilpasset undervisningen.
 4. dyktige instruktører innenfor sitt felt.


Showskolen forventer fra elevene

 1. at de stiller presis til alle timene og gir beskjed hvis de ikke kan komme.
 2. at de merker seg når det er forestilling for sin gruppe og holder av dagen.
 3. at de som har meldt seg på kurs hvor det skal læres tekst, jobber med dette på egenhånd. (F.eks Musikalkurs, Showkompani og kor)
 4. at mobiltelefoner er slått på lydløs mens det foregår undervisning.