We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.
Våre kurs

Musikalkurs 5.–7. kl

Om kurset

På dette kurset setter vi opp en kortversjon av en musikal. Kurset legger vekt på sang og dans og alle får noen replikker som binder stykket sammen. Elevene får altså jobbet både med sang, dans og teater på ett og samme kurs! De vil få utdelt roller og resultatet blir en flott visning for familie og venner på slutten av semesteret. Av kursmateriale vil alle elevene få utdelt hvert sitt manus samt øvetracks i dropbox.

Kurset går over ca 15 øvelser før vi avslutter med visninger før semesterslutt. Kurset har øvelse én gang i uken, merk at det er flere klasser som går parallellt, man velger derfor én av klassene.

I tillegg til sin visning av skuespillet i Showskolens lokaler, skal kurset også være med på Showskolens elevforestilling "It´s Showtime" på Byscenen ved semesterslutt.


Instruktør

Guro Helleseter
  • Tid

    mandag kl. 17.30 - 18.45
  • Pris

    kr. 2 800,- pr semester